Zpravodaj

Přihlašte se k odběru zpravodaje, ve kterém Vás budeme informovat aktualitách, nových službách a produktech v nabídce IT-PRO s.r.o. Zpravodaj zasíláme max. 2× do měsíce.

Ochrana osobních údajů

Informace o uživatelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje užíváme výhradně pro vnitřní potřebu a nebudou poskytnuty v jakékoliv formě třetí straně.