Reference

"Pro společnost ČEZ Distribuce a.s., největšího distributora elektrické energie v České Republice, působíme jako servisní partner zajišťující dohled a konfigurace komunikací a souviseních IT systémů. Mezi naše projekty se řadí komplexní řešení pro komunikace řídicích systémů rozvoden či dodávky IT systémů do datových center."

"Společnost el nino parfum, s.r.o. patří mezi největší parfumérie v České republice. Ucelené portfolio produktů dodává do velké části Evropské unie. Pro tuto společnost zajišťujeme komplexní správu IT technologií od koncových zařízení, periferií, síťových prvků, připojení k internetu, serverových řešení až po informační systém ABRA a související automatizaci firemních procesů včetně napojení e-shopů."

"Společnost ČEPS, a.s. spravuje páteřní přenosovou soustavu v naší zemi. V rámci více než desetileté spolupráce jsme dodávali celou řadu řešení a případových studií. Mezi důležité projekty patří například vybudování systému pro vzdálené přístupy, bezpečnostních prvků a dodávky komunikačních prvků rozvoden po celé ČR včetně servisního zajištění."

"Společnost ABB Power Grids Czech Republic s.r.o. je naším klíčovým partnerem. Spolupracujeme na celé řadě dodávek komunikačních, serverových a bezpečnostních řešení, které jsou implementovány v různých projektech nejen v České Republice. Naše klíčové dodávky směřovaly do holdingu ČEZ, Veolia, Severočeské doly, Slovnaft a mnohé další. "

"Nářadí Hornig využívá řešení ABRA Gen a e-shop od WPJ. Vyhovuje nám flexibilita, rozdělení informací a automatizace, která nám umožňuje růst o desítky procent ročně. Integraci aplikací neustále rozšiřujeme, což nám například umožnilo snížit spotřebu papíru o 60% a zvýšit efektivitu vyřízení objednávek o 73%."

Ing. Martin Hornig

jednatel