Deklarace souladu s GDPR


Společnost IT-PRO s.r.o. se sídlem Šlejharova 36, 509 01 Nová Paka, IČO 28786921, tímto prohlášením deklaruje, že přijala příslušná organizační a technická opatření pro zajištění ochrany osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., zákona o zpracování osobních údajů 110/2019 Sb. a GDPR a souvisejících legislativních norem, kde IT-PRO s.r.o. vystupuje v roli zpracovatele osobních údajů.

logo Abra
logo Cisco
logo HP
logo Microsoft
logo Oracle
logo Fortinet
logo Fortinet
logo Eset