Prověrka NBÚ

V březnu jsme od Národního bezpečnostního úřadu České republiky získali osvědčení podnikatele číslo 002300, které opravňuje naši společnost k přístupu k utajované informaci nejvýše stupně utajení důvěrné. Toto osvědčení nám bylo uděleno s devítiletou platností, do roku 2026.

Zde k dispozici NBÚ osvědčení v PDF.