Fišer Jiří

Nakládání s odpady, silniční nákladní doprava