Operační systémy a virtualizace

Microsoft Windows

Linux

vmware

Volba softwarové platformy zásadně ovlivňuje charakter služeb poskytovaných počítačovou sítí. Naše společnost Vám umožní realizovat aplikace a informační systém ABRA na operačních systémech Windows nebo Linux. Každý z těchto systémů má určité výhody a nevýhody, pomůžeme Vám s volbou té nejvhodnější platformy pro Váš business.

Případný přechod mezi jednotlivými systémy, je velice často obtížným úkolem, protože vytváří softwarovou základnu pro všechny další aplikace. Moderní odpovědí na problematiku migrace operačních systémů, nebo nutnosti provozování více systémů na jednom serveru, je virtualizace. Provádíme virtualizace, které umožní efektivní využití technického vybavení či redundance serverové topologie a přinesou značnou úsporu nákladů.