Hardware & Software

Kvalitní IT infrastruktura je velice důležitá pro správný chod každé organizace, přičemž vytváří základ pro ostatní systémy včetně informačních.

Naše společnost si uvědomuje potřebu chápat IT problematiku jako komplexní řešení, které zahrnuje optimalizaci všech různorodých systémů tak, aby zákazník obdržel nejefektivnější řešení.

Efektivní infrastruktura vyžaduje dimenzaci serverů, aktivních a pasivních prvků sítě, zabezpečení, zálohování, monitoring a mnohé další aktivity. Předimenzování systémů sebou nese zbytečně vysoké náklady na pořízení technického vybavení, licencí, správu apod. Poddimenzování jednoho prvku systému může vést naopak k zásadnímu snížení efektu celého projektu.

Kvalitu našich služeb se snažíme neustále zdokonalovat. Svěřte Vaše projekty a informační technologie do rukou certifikovaným odborníkům, kteří Vám pomohou nalézt skutečně optimální řešení. Pracujeme se špičkovými technologiemi leaderů na IT trhu (Cisco, IBM, Microsoft, Oracle, Microsoft, Red Hat, …).

Naše služby v této oblasti zahrnují:

  • Projektování optických, metalických a bezdrátových IP sítí.
  • Volbu a realizaci softwarového řešení infrastruktury na operačních systémech Microsoft, Linux (Red Hat), Unix (Solaris).
  • Volbu softwarového řešení databázových systémů pro uchování dat Oracle, Firebird MySQL a MSSQL.
  • Kvalitní servery a storage řešení od společnosti HP, která zajistí vysoký výkon, rozšiřitelnost a ochrání Vaše data.
  • Dodávky ostatního hardware a software.
  • Možnost garantování servisního zásahu a poskytnutí náhradních zařízení v době opravy.
  • Servis a instalaci výpočetní techniky pro firmy a domácnosti v čase, který Vám vyhovuje.