Získali jsme certifikaci IBM CERTIFIED partner

IBM Business Partner

Získali jsme certifikaci IBM CERTIFIED partner, která nás opravňuje poskytovat komplexní řešení v oblasti monitoringu, zabezpečení a správy podnikových sítí nad platformou IBM TIVOLI.

Naše dodávky serverových technologií a síťových úložišť tak efektivně rozšiřují komplexní nabídku v správy IT v organizaci.

http://www-01.ibm.com/software/tivoli/