Oznámení o typech rozhraní pro připojení k síti IT-PRO s.r.o.

Firma IT-PRO s.r.o tímto oznamuje dle § 73 od st. 7 a 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, typy účastnických rozhraní u sítí elektronických komunikací, která nabízí pro připojení koncových zařízení uživatelů a jejich technické specifikace.

 

tabulka

 

pdf ikonaOznámení o rozhraních IT-PRO v pdf